SEKILAS INFO
05-12-2023
  • 2 minggu yang lalu / Pendaftaran Peserta Didik Baru MTsN 9 Ngawi Tahun Pelajaran 2024/2025
13
Apr 2023
0
Pelaksanaan AM MTsN 9 Ngawi Berjalan Lancar

Jogorogo – MTsN 9 Ngawi mulai melaksanakan Asesmen Madrasah Tahun Ajaran 2022/2023. Asesmen Madrasah (AM) merupakan asesmen sumatif yang dilaksanakan kepada peserta didik kelas akhir jenjang pendidikan madrasah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik sesuai Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan. AM ini merupakan pengganti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Nasional (UN). Kamis, 13 April 2023.

Asesmen dilaksanakan selama 6 hari dimulai pada Senin (11/04/2023) dan berakhir pada Selasa (16/04/2023). Peserta asesmen masuk pukul 07.15 WIB dilanjutkan dengan kegiatan rutin keagamaan yaitu tadarus dikarenakan bertepatan pada bulan Ramadhan. Pelaksanaan asesmen untuk semua siswa serentak dimulai pukul 07.30 WIB. Dalam 1 hari diujikan 2 mata pelajaran yang terbagi ke dalam 2 sesi, ujian sesi pertama pukul 07.30-09.30 WIB, ujian sesi kedua pukul 09.40-11.40 WIB, jumlah peserta AM sebanyak 199 anak.

Zainal Abidin, selaku ketua panitia Asesmen Madrasah menyatakan Pelaksanaan AM 2023 menggunakan berbasis handphone dan menggunakan aplikasi AM MTsN 9 Ngawi.

“Kita akan berusaha untuk selalu memberikan inovasi di madrasah. Selain bertujuan untuk memberikan kemudahan, penggunaan aplikasi ujian akan memberikan pengalaman kepada peserta didik supaya terbiasa dengan perkembangan teknologi yang sering dijumpai di berbagai tempat,” ujar Nusrotun Nafiah, S.Pd,I selaku Wakamad Kurikulum MTsN 9 Ngawi.

Semoga pelaksanaan Asesmen Madrasah Tahun Ajaran 2022/2023 di MTsN 9 Ngawi berjalan dengan lancar dan sukses.

error: Content is protected !!